Společnost D&K Brazing s.r.o. se od svého založení v roce 2016 zaměřuje na pájení a žíhání nerezových a ocelových komponentů v lineární peci s uzavřenou, řízenou atmosférou složenou z čistého vodíku a dusíku.

Společnost D&K Brazing s.r.o. se od svého založení v roce 2016 zaměřuje na pájení a žíhání nerezových a ocelových komponentů v lineární peci s uzavřenou, řízenou atmosférou složenou z čistého vodíku a dusíku.

Společnost D&K Brazing s.r.o. se od svého založení v roce 2016 zaměřuje na pájení a žíhání nerezových a ocelových komponentů v lineární peci s uzavřenou, řízenou atmosférou složenou z čistého vodíku a dusíku.

Společnost D&K Brazing s.r.o. se od svého založení v roce 2016 zaměřuje na pájení a žíhání nerezových a ocelových komponentů v lineární peci s uzavřenou, řízenou atmosférou složenou z čistého vodíku a dusíku.

Společnost D&K Brazing s.r.o. se od svého založení v roce 2016 zaměřuje na pájení a žíhání nerezových a ocelových komponentů v lineární peci s uzavřenou, řízenou atmosférou složenou z čistého vodíku a dusíku.

Společnost D&K Brazing s.r.o. se od svého založení v roce 2016 zaměřuje na pájení a žíhání nerezových a ocelových komponentů v lineární peci s uzavřenou, řízenou atmosférou složenou z čistého vodíku a dusíku.

Společnost D&K Brazing s.r.o. se od svého založení v roce 2016 zaměřuje na pájení a žíhání nerezových a ocelových komponentů v lineární peci s uzavřenou, řízenou atmosférou složenou z čistého vodíku a dusíku.

Společnost D&K Brazing s.r.o. se od svého založení v roce 2016 zaměřuje na pájení a žíhání nerezových a ocelových komponentů v lineární peci s uzavřenou, řízenou atmosférou složenou z čistého vodíku a dusíku.

Společnost D&K Brazing s.r.o. se od svého založení v roce 2016 zaměřuje na pájení a žíhání nerezových a ocelových komponentů v lineární peci s uzavřenou, řízenou atmosférou složenou z čistého vodíku a dusíku.

Společnost D&K Brazing s.r.o. se od svého založení v roce 2016 zaměřuje na pájení a žíhání nerezových a ocelových komponentů v lineární peci s uzavřenou, řízenou atmosférou složenou z čistého vodíku a dusíku.

Společnost D&K Brazing s.r.o. se od svého založení v roce 2016 zaměřuje na pájení a žíhání nerezových a ocelových komponentů v lineární peci s uzavřenou, řízenou atmosférou složenou z čistého vodíku a dusíku.

O SPOLEČNOSTI

Společnost D&K Brazing s.r.o. se od svého založení v roce 2016 zaměřuje na pájení a žíhání nerezových a ocelových komponentů v lineární peci s uzavřenou, řízenou atmosférou, složenou z čistého vodíku a dusíku.

Zkušenosti a znalosti spolu se špičkovou technologií umožňují pájet a žíhat od jednoduchých koncovek a trubek pro automobilový průmysl nebo odvětví hydrauliky, až po složitější sestavy celých ventilů pro potravinářství a jiné obory.

Lineární pec s řízenou inertní atmosférou vodíku a dusíku je schopna pájet a žíhat při maximální teplotě 1120°C. Provoz je kontinuální až 24 hodin denně.

Během procesu pájení nebo žíhání procházejí výrobky nahřívací zónou, poté samotnou topnou zónou kde probíhá řízený proces pájení popř. žíhání v kontrolované atmosféře. Atmosféra může být buď směs vodíku a dusíku dle požadavku, nebo čistý 100% vodík. Právě tato přesná kontrola složení atmosféry zajišťuje vysokou kvalitu a čistotu pájeného popř. žíhaného materiálu a povrch zbaví veškerých oxidů!

K ochlazování pájených či žíhaných komponentů dochází v chladícím tunelu znovu v řízené atmosféře což zabraňuje dodatečnému znečištění. Na výstupu z pece mají pájené nebo žíhané komponenty teplotu kolem 25OC což přispívá k bezpečnosti pro obsluhující personál.

Celková doba pájení nebo žíhaní se pohybuje v rozmezí 40minut až 2 hodiny podle hmotnosti pájených/žíhaných komponentů. Technologická délka pece činí cca. 20 metrů.

Technologie lineární pece je umístěna v Olomouci v Průmyslové zóně v Holicích s výbornou dostupností z dálnice D46 a D35.

 

Technologie parametry

- délka lineární pece je 20 metrů včetně nakládací a vykládací zóny

- řízená atmosféra v peci 100% vodík nebo směs vodíku a dusíku v přesně nastaveném poměru

- produkční kapacita až 100kg pájeného/žíhaného materiálu za hodinu, ale kontinuálně

- užitné rozměry dílů do pece mohou být maximálně 300mm x 150mm a délka do 3500mm

- volitelná rychlost posuvu pásu v peci od 50mm/minutu do 500mm/minutu